HISTORIA > Organizacje w Kanadzie > Okręg British Columbia
  
ORGANIZACJE KONGRESOWE    


Organizacje w KPK Okręgu British Columbia

 Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo 4
 Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo 12
 Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo 16
 Fundacja im. M. Kopernika
 Koło Przyjaciół Harcerstwa
 Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
 Polski Klub Rybactwa i Myślistwa
 Polskie Towarzystwo „Zgoda” http://www.polishcommunitycentre.com
 Polskie Stowarzyszenia „Polonez”  http://www.polishcommunitycentre.com/polonez.htm
 Polsko-Kanadyjska Fundacja dla Pomocy Starszym Artystom
 Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Kulturalne
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło 3
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło 28
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło 29
 Stowarzyszenie Polskej Armii "Pogon" http://www3.telus.net/kwp
 Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Męski
 Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Żeński