Organizacje w Kanadzie > Okręg Ontario > Okręg London
  
ORGANIZACJE KONGRESOWE    

Organizacje KPK w Okręgu London

Federacja Polek w Kanadzie http://www.federacjapolek.ca
Kanadyjski Klub Polski (Chatham)
Klub Pilki Noznej Biale Orly http://www.whiteeagles.ca
Polski Klub Dyskusyjny http://polskiklubdyskusyjny.com
Polska Szkola http://www.polishschoollondon.com
Polskie Stowarzyszenie Narodowe http://www.polishhall.org/
 Stowarzyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie http://london.polisheng.ca
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło 2