HISTORIA > Organizacje w Kanadzie > Okręg Manitoba
  
ORGANIZACJE KONGRESOWE    

Organizacje KPK w Okręgu Manitoba

 Bractwo św. Ducha
 Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo 7
 Polskie Towarzystwo Bratniej Wzajemnej Pomocy św. Jana Kantego
 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Koło 1
 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Koło 2
 Polskie Towarzystwo Muzealne
 Polsko-Kanadyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Profesjonalistów
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło 13
 Towarzystwo Muzyczne im. J. Paderewskiego
 Związek Nauczycielstwa Polskiego