Organizacje w Kanadzie > Okręg Ontario > Okręg Niagara
  
ORGANIZACJE KONGRESOWE    

Organizacje KPK w Okręgu Niagara

 Dom Polsko-Kanadyjski
 Dom Starości im. Paderewskiego
 Komitet Szkoły Polskiej
 Koło Przyjaciół Harcerstwa
 Królewski Legion Kanadyjski, Koło 418
 Królewski Legion Kanadyjski, Koło Pań, Koło 418
Polska Szkola im. Marii Konopnickiej (St. Catharines)
 Polsko-Kanadyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Profesjonalistów (St. Catharines) http://www.pcbpa.com
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło 27 (St. Catharines)
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło Pań, Koło 27 (St. Catharines)
 Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie
 Towarzystwo Polsko-Kanadyjskich Weteranów im. Generała Sikorskiego
 Związek Harcerstwa Polskiego
 Związek Narodowy Polski, Gmina 12