HISTORIA > Organizacje w Kanadzie > Okręg Quebec
  
ORGANIZACJE KONGRESOWE    

Organizacje KPK w Okręgu Quebec

 Chór im. W. Lachmana
 Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo 9
 Grupa Taneczna „Tatry”
 Komitet Pomocy Dzieciom Polskim Inc.
 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, Oddział Montreal http://www.citinet.net/ak/
 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, Samodzielny Oddział
 Koło Przyjaciół Harcerstwa
 Korporacja Kulturalna Metro-Pol
 Polonijna Kasa Kredytowa
 Polska Izba Handlowa
 Polska Liga Katolicka
 Polska Rada Szkolna
 Polski Instytut Dobroczynności
 Polski Instytut Naukowy i Biblioteka Polska
 Polskie Towarzystwo Patriotyczne Bratniej Pomocy
 Polskie Towaszystwo Wzajemnej Pomocy, Centrala
 Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, Grupa 1
 Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, Grupa 5
 Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, Grupa 10
 Skrzydło Lotnictwa Polskiego, Skrzydło Wilno 310
 Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Montrealu http://montreal.polisheng.ca
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło 7
 Towarzystwo Orła Białego
 Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Zespol Folklorystyczny Podhale (Montreal) www.podhalefolk.com
 Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec „Orlęta”
 Związek Weteranów Polskich im. J. Piłsudskiego