HISTORIA > Organizacje w Kanadzie > Okręg Saskatchewan
  
ORGANIZACJE KONGRESOWE    

Organizacje KPK w Okęgu Saskatchewan

 Klub Polsko-Kanadyjski
 Polskie Stowarzyszenie „Ognisko”
 Polskie Stowarzyszenie w Prince Albert
 Stowarzyszenie Polfest w Saskatoon
 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło 17