STRONA GŁÓWNA
  
 

Polskie Dziedzictwo Kulturowe w Kanadzie
 

Pierwsze polskie osiedla w prowincji Ontario założono we wczesnych latach sześćdziesiątych XIX wieku na tzw. Kaszubach. Pionierzy i ich potomkowie pozostawili po sobie ważne ślady dziedzictwa polskiego; jedyny w swoim rodzaju styl architektury, sztuki, swoistych inskrypcji na cmentarzach.... Większość tego bezcennego dziedzictwa jednak ginie. Niszczy je upływający czas i brak należytej pamięci. Nawet w najstarszej polsko-kanadyjskiej osadzie w Wilnie, w hrabstwie Renfrew, jest coraz mniej poloników, co stanowi poważny problem dla badaczy. Dlatego tak ważne jest opracowanie dokumentacji wszystkich śladów polskości, nie tylko na kanadyjskich Kaszubach ale w całej Kanadzie.

Projekt polskiego dziedzictwa jest pierwszą, rozległą bazą danych architektoniczno-kulturowych miejsc i obiektów, należących do polsko-kanadyjskiego dziedzictwa w Ontario.

Informacje w tej bazie danych zawierają:

- Obiekty architektoniczne, pomniki, tablice
- Historię obiektu
- Lokalizację
- Dodatkowe informacje dotyczące poloników

Projekt ten ma ogromne znaczenie dla Polaków i Kanadyjczyków. Opracowany jest w celu udokumentowania śladu Polaków w Kanadzie oraz także z myślą o nawiązywaniu bliższych kontaktów pomiędzy Kanadyjczykami polskiego pochodzenia z organizacjami lub urzędnikami odpowiedzialnymi za planowanie i ochronę dziedzictwa. Materiały tego projektu są dostępne dla wszystkich mieszkańców Ontario i podkreślają wielokulturowość Kanady. Są to informacje, które mogłyby pomóc innym organizacjom i grupom etnicznym, rozważającym podjęcie podobnych inicjatyw.

Projekt polskiego dziedzictwa znacznie umacnia poczucie przynależności do polskiej grupy społecznej, przyczynia się do ochrony majątku architektoniczno-kulturowego, związanego z polskim dziedzictwem w Kanadzie oraz stanowi ważny czynnik w rozwoju turystyki i ekonomii. Składa się z trwałych, praktycznych materiałów edukacyjnych, które można przekazywać następnym pokoleniom.

 
 
 
 

 

 

 

Autorzy projektu: 

    
 

Rada Konsultacyjna: 
Maria Swietorzecka, Ted Lojko, 
Władysław Lizoń

Koordynator projektu:
Stanisław Stolarczyk

Współpraca:
Philadelphia Zawierucha, Paweł Opolski, Małgorzata Skwara, Marta Wnuczko

Materiały przekazali:
o. Janusz Błażejak OMI, Maria Budziakowska, Joyce Chyrski, William Bolesław Makowski, Polski Instytut Naukowo Badawczy

 

 

 
Pierwsi osadnicy, którzy przybyli do Kanady w roku 1858 rekrutowali się z Kaszub....
 
 
Pierwszą osadą polską w Kanadzie było Wilno, które powstało w pobliżu pierwszego polskiego kościoła w Kanadzie zbudowanego w 1875 r...
 
 

 

 

 

   
   

Najliczniejsza bibliografia
dotycząca kanadyjskich 
Kaszub - patrz: Bibliografia 
Marii Budziakowskiej i Joyce Chyrski